Hoera Mixtuur bestaat 50 jaar!Op Moederdag als jongerenkoor geboren en met de leden mee doorgegroeid tot Mixtuur.
Een gouden jubileum!

We willen dit feest graag met alle leden en oud-leden vieren op zondag 26 mei 2019.
Zet de datum voor deze reünie alvast in je agenda. In het voorjaar volgt de officiële uitnodiging.

We zijn druk bezig met het verzamelen van alle emailadressen van oud leden. Aanvullingen zijn welkom op info@koormixtuur.nl

Tot 26 mei!
Vriendelijke groet namens Mixtuur,
Ellen van Eunen
Maaike Hart
Paulien Jap Tjoen San-Poot
Eva Vos
Jacqueline Zwagemakers